Cambio temporal en el Calendario Vacunal Infantil

15 Mayo 2015

A Consellería de Sanidade informa do cambio temporal no calendario vacinal infantil por problemas mundiais na comercialización polas compañías correspondentes, de produtos vacinais que conteñen antíxeno fronte a toseferina e que afectan ás vacinas PENTAVALENTE e dTpaDita información que consta no documento foi aportada polo Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade na reunión da Comisión de Saúde Pública do pasado luns 11 de maio. Na mesma reunión, a proposta de adaptación de calendario foi consensuada por todas as CCAAs, á vista da información aportada polo Ministerio. Máis información en los teléfonos corporativos y/o direcciones electrónicas: A Coruña: 585561, 555822, corunavacinasdlnc@sergas.es Lugo: 592117, 592113, _BLL_vacinas@sergas.es Ourense: vacinas.sanidade.ourense@sergas.esPontevedra: 585824, vacinas.delegacion.pontevedra@sergas.es