Junta Directiva

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta:

Amparo Rodríguez Lombardía. Centro de Saúde Castrillón. A Coruña

Vicepresidenta:

María Blanco Docanto. Centro de Saúde Casa do Mar. A Coruña 

Secretaria:

Pilar Vázquez Tuñas. Centro de Saúde Curtis, A Coruña

Tesorera:

Josefina Pena Nieto. Centro de Saúde de Lousame, A Coruña 

Vocales:

A Coruña: Eva López Pico. Centro de Saúde Perillo-Oleiros, A Coruña

Ferrol: Ana Novo Rodríguez, Centro de Saúde de Caranza, A Coruña

Lugo: Patricia Pernas Gómez, Centro de Saúde A Milagrosa, Lugo

Ourense: Mª Jesús González Pereira Centro de Saúde de Allariz

Pontevedra: Natalia García Sánchez. Centro de Saúde de Anafáns, Poio, Pontevedra

Santiago: Mercedes del Río Garma. Centro de Saúde Folgueiras-Calo

Vigo: Clara García Cendón. Centro  de Saúde de Tomiño, Pontevedra